ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราบรรจุภัณฑ์

TARA BUNJUPAN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517004901
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/2/2517 พ.ศ. (50 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/2/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67/6 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ