ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสงวนบุญส่งพลาสติค

THAI SAGUAN BOON SONG PLASTIC LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517006059
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2517 พ.ศ. (50 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/3/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 49 ตรอก ส.น.วัดพระยาไกร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ