ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งใช้ฮวด

TANGCHAIHAUT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516008236
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 504 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ