ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์อาควาเรี่ยม

SUMPHONG AGUALIUM LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516009470
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 23/1 ซอยสายมิตร (58) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ