ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001697
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 14 ถนนเดโช แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว