ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาบูรพา

THE GREAT EASTERN (LTD. PARTNERSHIP)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาบูรพา (ID: 0103495001009) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/7/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4 ถนนตรอกตำปีซา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001009
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/7/2495 พ.ศ.
(71 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง