ห้างหุ้นส่วนจำกัด กงเพ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000725
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 170 ซอยมากัว ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว