ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครไทย

THAI CITY RICE CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวนครไทย (ID: 0103495001149) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/8/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 503 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001149
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/8/2495 พ.ศ.
(71 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
22/8/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง