ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญพันธ์ไพบูลย์

THANYA VATANA CO.,LTD.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญพันธ์ไพบูลย์ (ID: 0103495001424) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/10/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 356/5 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001424
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/10/2495 พ.ศ.
(71 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง