ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโดนีเซียรับซื้อข้าว

GABUNGAN PEMBELI BERAS INDONESIA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000746
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/5/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 275,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 304 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว