ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนไทย

CHIN THAI LIMITED PARTNER SHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีนไทย (ID: 0103492000133) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1404 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492000133
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2492 พ.ศ.
(75 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง