ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทน่ำฮง

NAM HONG & CO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000869
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,180,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 734-8 ถนนวานิช แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว