ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมลวดตาข่ายและก่อสร้าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002339
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ