ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ เอาท์ดอร์ อีควิปเม้นท์

ROONGROJ OUTDOOR EQUIPMENT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529025053
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/10/2529 พ.ศ. (37 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/10/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 513/215-216,513/171-172 ซอยยิ่งอำนวย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ