ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกวีนีลอน เทรดดิ้ง

BANGKOK VENILON TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103531003134
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2531 พ.ศ. (36 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/1/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 102/3 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ