ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมคาเมอิ

KAMEI CARPET LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529017956
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1697/327 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ