ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญ คอนเทนเนอร์ส

ROONGRUENG CONTATNERS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533027952
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2533 พ.ศ. (33 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/10/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 637 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ