ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัลลาบาย

LULLABY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529004111
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2529 พ.ศ. (38 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
20/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 604/3 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ