ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่งหลีเชียง

HANG LEE CHIENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528029870
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 212/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ