ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างเจริญกิจ (1987)

SAWANG CHAROENKIT (1987) LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103530004625
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2530 พ.ศ. (37 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/2/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 510,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 5/30 ถนนรองเมือง ซอย 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ