ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแคนโพลีเท็กซ์

THAI CAN POLYTEX LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529016291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/7/2529 พ.ศ. (37 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/7/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 626/2 ตรอกต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ