ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเซ่งเชียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001110
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
9/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 580-2 ตรอกโรงโคม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์