ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดำเนินสดวก

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดำเนินสดวก (ID: 0102498001904) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/10/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3/26 ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498001904
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/10/2498 พ.ศ.
(68 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง