ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้วนฮั่วหลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001912
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
10/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/27 ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์