ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทเป็งเซ่งฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498001831
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/26 ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์