ห้างหุ้นส่วนสามัญ บรัษัทไทยดีพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002918
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 60-62 ถนนมิตรภาพ (ตรอกโรงฆ่าสัตว์) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์