ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทสุกรพระนคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002005
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
14/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/8 ซอยกล้วยน้ำไทย แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์