ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรัพย์รุ่งเรือง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000618
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
4/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/4 ซอยกล้วยน้ำไทย แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์