ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทตังปักสุกรชำแหละ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทตังปักสุกรชำแหละ (ID: 0102498001751) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5/21-25 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498001751
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2498 พ.ศ.
(68 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง