ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริการเนื้อสัตว์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริการเนื้อสัตว์ (ID: 0102498002277) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/11/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 675 ซอยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลธนบุรี แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498002277
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/11/2498 พ.ศ.
(68 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
7/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง