ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮง

NON.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮง (ID: 0102482000261) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/11/2482 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3426 ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างศาลเจ้าโจซือกง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 54,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102482000261
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/11/2482 พ.ศ.
(84 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/11/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
54,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง