ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.มนัส

S. MNUS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529006580
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 787 ซอยประเสริฐสิษฐ์ สุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว