ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญการเกษตร

CHAN KARNKASET LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529005869
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
11/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 656/155 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว