บริษัท เอพริล เทรดดิ้ง จำกัด

APRIL TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561002600
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2561 พ.ศ. (6 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/1/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 49 อาคารที.ไอ.ที.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 3101 ซอยจันทน์ 43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี