บริษัท พานเบเกอรี่ จำกัด

PAN BAKERY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560165556
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2560 พ.ศ. (6 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/9/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 262 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี