บริษัท แฮปปี้ชีส (ประเทศไทย) จำกัด

HAPPY CHEESE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560162140
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2560 พ.ศ. (6 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/9/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 879 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี