บริษัท ณ ปัง อุปกรณ์เบเกอรี่ จำกัด

NA PUNG BAKERY EQUIPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561009035
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2561 พ.ศ. (6 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/1/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18/25-28 ซอยวัชรพล 9 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี