บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด

PENNIN PENNY PATISSERIES COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561006397
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2561 พ.ศ. (6 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/1/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,477,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 39 ซอยเพชรเกษม 84 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี