บริษัท ข้าวพรหมทอง จำกัด

KHOWPHROMTHONG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557023258
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 408/8 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว