ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียมฮะเฮง

KIEM HA HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002911
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 394/55 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว