ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุณิกร

CHUNEEKORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 94/2 ซอยจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว