ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางซิงฮก

HWONG SIN HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 540,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 999-1001 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว