ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ทรัพย์พาณิชย์

SOM BOON SUP PANICH PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003900
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 509 ถนนมหาจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว