ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสหสิน

THAI SAHASIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 405-407 ท่าน้ำจักรวรรดิ์ ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว