ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพการค้าเอ๊กซปอท

BANGKOK COMMERCIAL EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 921-923 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว