บริษัท นครแสงดาว จำกัด

NAKORNDSANGDAO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท นครแสงดาว จำกัด (ID: 0105548067116) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/5/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 501/13 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548067116
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/5/2548 พ.ศ.
(19 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/5/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง