ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทวีพาณิชย์

THAI TAWEE PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003795
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 164 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว