ห้างหุ้นส่วนจำกัด เส็งเฮงไทย

SENG HENG THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000974
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 393 ตรอกเยาวพาณิชย์ ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว