ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเริงฤทธิ์

THAI RONG RIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 100 ตรอกโรงน้ำแข็ง 1 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว