ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิบล้ง

LIB LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500004015
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 316 จ. ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว